INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ DO POBRANIA:

Wniosek o udzielenie pożyczki mieszkaniowej

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO DO POBRANIA:

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DO POBRANIA:

wniosek o wydanie zaświadczenia

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH RODZINY OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z ZFŚS  ZA ROK 2018 DO POBRANIA:

zalacznik nr 8-oświadczenie o dochodach 2018

WNIOSKI URLOPOWE DO POBRANIA:

WNIOSEK O URLOP puste

WNIOSEK O URLOP dział OPIEKUŃCZY I OBSŁUGI

WNIOSEK O URLOP dział MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY

WNIOSEK O URLOP dział księgowy

WNIOSEK O URLOP dział administracyjno-socjalny

WNIOSEK O URLOP BHP.P.POZ