INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ (2020r) DO POBRANIA:

załącznik nr 7 – Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO (2020r) DO POBRANIA:

załącznik nr 6 – Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DO POBRANIA:

wniosek o wydanie zaświadczenia

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH RODZINY OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z ZFŚS  (2020r) DO POBRANIA:

załącznik nr 4 – Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej…

Aktualizacja oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej… do pobrania:

załącznik nr 5 – Aktualizacja oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej…

 

WNIOSKI URLOPOWE DO POBRANIA:

WNIOSEK O URLOP puste

WNIOSEK O URLOP dział OPIEKUŃCZY I OBSŁUGI

WNIOSEK O URLOP dział MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY

WNIOSEK O URLOP dział księgowy

WNIOSEK O URLOP dział administracyjno-socjalny

 

 

Treść informacyjna dla osób zatrudnionych w DPS w Skrzynnie.