INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ (2020r) DO POBRANIA:

załącznik nr 7 – Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO (2020r) DO POBRANIA:

załącznik nr 6 – Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DO POBRANIA:

wniosek o wydanie zaświadczenia

 

Treść informacyjna dla osób zatrudnionych w DPS w Skrzynnie.