Pożegnaliśmy

 

W tym roku pożegnaliśmy:

 

śp. Reginę Sontowską,

śp. Mirosława Jóźwiaka,

śp. Halinę Kunert,

śp. Bogdana Sawickiego,

śp. Krystynę Kępkę,

śp. Wiesława Lacha,

śp. Juliana Walasika,

śp. Stanisława Bednarka,

śp. Włodzimierza Bryłkę,

śp. Jerzego Kędzierskiego.

 

Bliskich, którzy nie omówili spraw spadkowych, prosimy o kontakt z pracownikami Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie.

Depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom osoby zmarłej po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku. Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia, spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 18 października z 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. 2006, Nr 208, poz. 1537 ze zm.).

załącznik_nr_11_wniosek_o_wypłatę_depozytu_po_zmarłym_mieszkańcu

Informacyjna dla osób uprawnionych do podjęcia złożonego depozytu po zmarłym mieszkańcu