Pożegnaliśmy

 

 

Bliskich, którzy nie omówili spraw spadkowych, prosimy o kontakt z pracownikami Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie.

Depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom osoby zmarłej po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub Aktu Poświadczenia Dziedziczenia sporządzonego przez notariusza. Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia, spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 18 października z 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. 2006, Nr 208, poz. 1537 ze zm.).

załącznik_nr_11_wniosek_o_wypłatę_depozytu_po_zmarłym_mieszkańcu