Odpłatność

Odpłatność za pobyt

Koszt utrzymania mieszkańca od lutego 2024 r. wynosi 5893,68 zł. Odpłatność za pobyt wynosi 70% dochodu osoby zamieszkującej (pozostałe 30% pozostaje do dyspozycji mieszkańca). Jeśli 70% dochodu jest niższe od ustalonego kosztu utrzymania wówczas pozostałą kwotę pokrywają członkowie rodziny, natomiast jeśli nie ma bliskiej rodziny obowiązek ten przejmuje Urząd Gminy. Rodzina nie ponosi opłat, jeżeli posiadany dochód na osobę jest niższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. W celu rozwiania wszelkich wątpliwości osoby zainteresowane zamieszkaniem w Naszym Domu prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi pod nr tel. (43) 841 50 60, wew. 26