Kontakt

Stowarzyszenie dla Osób

Potrzebujących Pomocy

„RAZEM”

Skrzynno 13, 98-311 Ostrówek

tel.: 602 691 683