Aktualności

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM OD 11.03.2020 DO ODWOŁANIA ZOSTAŁ WPROWADZONY ZAKAZ ODWIEDZIN MIESZKAŃCÓW W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SKRZYNNIE.

W piątek z wizytą duszpasterską przybył do nas ks. Stanisław Konieczny. Dla nas wizyta duszpasterska jest przede wszystkim spotkaniem modlitewnym, podczas którego dziękowaliśmy za otrzymane łaski i modliliśmy się o Boże błogosławieństwo w nowym roku. Przyjęliśmy księdza w naszych pokojach, gdzie każdy z nas mógł porozmawiać o swoich troskach, ale też nadziejach i radościach.

W dzień Wigilii Bożego Narodzenia nastąpił finał akcji „Zostań Mikołajem!”, przedsięwzięcie to polegało na tym, że mieszkańcy napisali listy do św. Mikołaja z prośbą o konkretny prezent. Na tę prośbę mógł odpowiedzieć każdy.  W naszym Domu akcję zorganizowano po raz pierwszy, ale mimo tego cieszyła się dużym zainteresowaniem i w rezultacie każdy został obdarowany wymarzonym upominkiem. Wszystkim zaangażowanym w wydarzenie serdecznie dziękujemy, zwłaszcza tym, którzy świątecznymi paczkami odpowiedzieli na listy. Szczególne podziękowania składamy pracownikom Starostwa Powiatowego w Wieluniu, pracownikom PKO Banku Polskiego Oddziału I w Wieluniu, pracownikom Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie Oddziałom w Wieluniu i Ostrówku, firmie  myIOD Michał Bartela, członkom Scholki Parafialnej w Dąbrowie, członkom Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie,  pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie oraz wszystkim Przyjaciołom naszego Domu, którzy  zostali naszymi Mikołajami 🙂

„Lecz ludzi dobrej woli jest więcej
i mocno wierzę w to,
że ten świat
nie zginie nigdy dzięki nim…”

„Weekend Cudów” za nami, świąteczne paczki rozwiezione do potrzebujących. W tym roku pracownicy i mieszkańcy naszego Domu, wzorem lat ubiegłych, wzięli udział w Szlachetnej Paczce. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc🙂🙂🙂

18 października w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie odbył się odbiór techniczny pompy ciepła powietrze-woda i instalacji fotowoltaicznych, które wykorzystują odnawialne źródła ciepła i energii elektrycznej. Warto było zainwestować w urządzenia, które w najbliższym czasie przyniosą wymierne korzyści. Istotnym czynnikiem przeprowadzenia inwestycji były względy ekonomiczne, ponieważ zmniejszą się koszty utrzymania budynku. Nie bez znaczenia jest też ochrona środowiska naturalnego, gdyż do atmosfery dostanie się znacznie mniej zanieczyszczeń.
Kwota dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 218.000,00 zł (tj. 60% wartości kosztu całkowitego zadania). Pozostałe środki pochodzą z budżetu Powiatu Wieluńskiego .
Dziękujemy przedstawicielom Powiatu Wieluńskiego Panu Staroście Markowi Kielerowi i Wicestaroście Krzysztofowi Dziubie za sfinansowanie wkładu własnego dla tej inwestycji.

17 października uczestniczyliśmy w imprezie integracyjnej „15 lat z Nadzieją”. Czas imprezy upłynął nam na zabawie tanecznej przeplatanej występami artystycznymi uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie. Z okazji jakże pięknego jubileuszu nie może obyć się bez równie pięknego cytatu o nadziei: „Żadna noc nie może być aż tak czarna, żeby nigdzie nie można było odszukać choć jednej gwiazdy. Pustynia też nie może być aż tak beznadziejna, żeby nie można było odkryć oazy. Pogódź się
z życiem, takim jakie ono jest. Zawsze gdzieś czeka jakaś mała radość. Istnieją kwiaty, które kwitną nawet w zimie”.
Phil Bosmans

Wczoraj w Wieluniu obchodzono Dzień Seniora. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Celem spotkania była aktywizacja seniorów oraz upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. W programie znalazły się wykłady, porady ekspertów, część praktyczna z udzielania pierwszej pomocy, pomiar ciśnienia i poziomu cukru we krwi oraz występy artystyczne uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olewinie, no i oczywiście nasz🙂 My zaprezentowaliśmy inscenizację pt. „Ulicami starej Warszawy, czyli nie masz cwaniaka nad warszawiaka”. W tym miejscu warto przytoczyć słowa S. Loren: „Jest fontanna młodości: to twój umysł, twoje talenty, kreatywność, którą wnosisz do swojego życia i życia ludzi, których kochasz. Kiedy nauczysz się korzystać z tego źródła, naprawdę pokonasz wiek”.

Do góry