Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze KD.1132.1.2020.

 

Informacja o wynikach naboru nr 3/2019

Ogłoszenie o naborze nr 3/2019

Informacja o wynikach naboru nr 2/2019

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze nr 2/2019
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na  stanowisko urzędnicze.
Treść ogłoszenia w poniższym załączniku.

ogłoszenie o naborze20190528_12360826

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Wieluniu uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na powiat wieluński w 2019 roku przypadają trzy punkty (dwa nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego):

Budynek Ośrodka Zdrowia w Pątnowie, Pątnów 50a, 98355 Pątnów: poniedziałek – piątek: 9:00 – 13:00

Budynek Międzyszkolnej Burs w Wieluniu, ul. Traugutta 12, 98-300 Wieluń: poniedziałek – piątek: 9:00 – 13:00

Budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni, Łyskornia 55, 98-350 Biała: poniedziałek – piątek: 15:00 – 19:00

 

 

Informacja o wynikach naboru nr 1/2019

informacja o nierozstrzygnięciu naboru

 

Ogłoszenie o naborze nr 1/2019

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze.
Treść ogłoszenia w poniższym załączniku.

Ogłoszenie o naborze nr 1_2019