Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze nr 1/2020

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze.

 

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Wieluniu uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na powiat wieluński w 2019 roku przypadają trzy punkty (dwa nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego):

Budynek Ośrodka Zdrowia w Pątnowie, Pątnów 50a, 98355 Pątnów: poniedziałek – piątek: 9:00 – 13:00

Budynek Międzyszkolnej Burs w Wieluniu, ul. Traugutta 12, 98-300 Wieluń: poniedziałek – piątek: 9:00 – 13:00

Budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni, Łyskornia 55, 98-350 Biała: poniedziałek – piątek: 15:00 – 19:00