Ogłoszenia

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 1/2020

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze.