Pomoc psychologiczna

Mieszkańcy naszego Domu mają zapewnioną opiekę psychologiczną.

Do zadań psychologa należą:

– terapia psychologiczna,
– poradnictwo psychologiczne,
– badania psychologiczne.

Spotkania z psychologiem obejmują indywidualne rozmowy z mieszkańcami odbywające się w zależności od potrzeb mieszkańców cyklicznie lub doraźnie oraz sesje grupowe. Celem działań psychologa jest pomoc konkretnym jednostkom w rozwiązaniu konfliktów intrapsychicznych, radzeniu sobie z trudnymi emocjami, niwelowaniu poczucia osamotnienia, opuszczenia, odizolowania oraz wspieranie w trudnych i kryzysowych sytuacjach. Kontakt indywidualny z psychologiem pozwala na zapewnienie mieszkańcowi poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia i życzliwości oraz budowanie właściwego obrazu siebie. Poprzez indywidualną formę kontaktu dąży się do zmniejszenia natężenia objawów chorobowych oraz polepszenia radzenia sobie z nimi.Zajęcia grupowe natomiast stają się okazją do trenowania właściwych form komunikacji interpersonalnej, uczenia efektywnych strategii rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, modelowania pozytywnego nastawienia, odprężenia i odreagowywania emocji w sposób społecznie akceptowalny.