Jesteś tutaj:

Autor: Piotr Szewczyk

Szanowni Państwo,
Jesteśmy placówką, w której na stałe przebywa 162 mieszkańców przewlekle chorych, wymagających całodobowej opieki. W chwili publikowania niniejszego komunikatu nie brakuje nam pracowników, ale w obecnej sytuacji epidemiologicznej nie można wykluczyć, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, zaistnieje ryzyko wystąpienia braków kadrowych.Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o zgłaszanie się wolontariuszy gotowych nieść pomoc. Wszelkich informacji udzielimy pod nr. tel. (43) 841 50 60, wew. 10, 530 283 905 lub pod adresem e-mail sekretariat@dpsskrzynno.pl. Wierzymy w słowa P. Bosmans’a: „Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie. Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń”.

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM OD 11.03.2020 DO ODWOŁANIA ZOSTAŁ WPROWADZONY ZAKAZ ODWIEDZIN MIESZKAŃCÓW W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SKRZYNNIE.

W piątek z wizytą duszpasterską przybył do nas ks. Stanisław Konieczny. Dla nas wizyta duszpasterska jest przede wszystkim spotkaniem modlitewnym, podczas którego dziękowaliśmy za otrzymane łaski i modliliśmy się o Boże błogosławieństwo w nowym roku. Przyjęliśmy księdza w naszych pokojach, gdzie każdy z nas mógł porozmawiać o swoich troskach, ale też nadziejach i radościach.

W dzień Wigilii Bożego Narodzenia nastąpił finał akcji „Zostań Mikołajem!”, przedsięwzięcie to polegało na tym, że mieszkańcy napisali listy do św. Mikołaja z prośbą o konkretny prezent. Na tę prośbę mógł odpowiedzieć każdy.  W naszym Domu akcję zorganizowano po raz pierwszy, ale mimo tego cieszyła się dużym zainteresowaniem i w rezultacie każdy został obdarowany wymarzonym upominkiem. Wszystkim zaangażowanym w wydarzenie serdecznie dziękujemy, zwłaszcza tym, którzy świątecznymi paczkami odpowiedzieli na listy. Szczególne podziękowania składamy pracownikom Starostwa Powiatowego w Wieluniu, pracownikom PKO Banku Polskiego Oddziału I w Wieluniu, pracownikom Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie Oddziałom w Wieluniu i Ostrówku, firmie  myIOD Michał Bartela, członkom Scholki Parafialnej w Dąbrowie, członkom Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie,  pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie oraz wszystkim Przyjaciołom naszego Domu, którzy  zostali naszymi Mikołajami 🙂

„Lecz ludzi dobrej woli jest więcej
i mocno wierzę w to,
że ten świat
nie zginie nigdy dzięki nim…”

„Weekend Cudów” za nami, świąteczne paczki rozwiezione do potrzebujących. W tym roku pracownicy i mieszkańcy naszego Domu, wzorem lat ubiegłych, wzięli udział w Szlachetnej Paczce. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc🙂🙂🙂

18 października w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie odbył się odbiór techniczny pompy ciepła powietrze-woda i instalacji fotowoltaicznych, które wykorzystują odnawialne źródła ciepła i energii elektrycznej. Warto było zainwestować w urządzenia, które w najbliższym czasie przyniosą wymierne korzyści. Istotnym czynnikiem przeprowadzenia inwestycji były względy ekonomiczne, ponieważ zmniejszą się koszty utrzymania budynku. Nie bez znaczenia jest też ochrona środowiska naturalnego, gdyż do atmosfery dostanie się znacznie mniej zanieczyszczeń.
Kwota dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 218.000,00 zł (tj. 60% wartości kosztu całkowitego zadania). Pozostałe środki pochodzą z budżetu Powiatu Wieluńskiego .
Dziękujemy przedstawicielom Powiatu Wieluńskiego Panu Staroście Markowi Kielerowi i Wicestaroście Krzysztofowi Dziubie za sfinansowanie wkładu własnego dla tej inwestycji.

Do góry