Jesteś tutaj:

Zasady przyjęcia

Prawo zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie przysługuje osobie wymagającej stałej i całodobowej opieki z powodu przewlekłej choroby psychicznej, która nie może samodzielnie funkcjonować w środowisku rodzinnym.

KROK 1

Osoba zainteresowana zamieszkaniem w domu pomocy społecznej składa wniosek do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS).

KROK 2

Ośrodek pomocy społecznej po rozpatrzeniu wniosku, przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby starającej się o przyjęcie do DPS. OPS kompletuje dokumenty takie jak:

  • badania lekarskie,
  • zaświadczenia o dochodach rodziny,
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego, które potwierdzi iż dana osoba wymaga stałej opieki,
  • zaświadczenie od lekarza psychiatry.

Po spełnieniu wszystkich warunków OPS wydaje decyzję kierującą do DPS, którą przekazuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu (PCPR).

KROK 3

PCPR, rozpoczyna procedurę umieszczenia w DPS.

 

Do góry