Odbiór techniczny w naszym Domu

18 października w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie odbył się odbiór techniczny pompy ciepła powietrze-woda i instalacji fotowoltaicznych, które wykorzystują odnawialne źródła ciepła i energii elektrycznej. Warto było zainwestować w urządzenia, które w najbliższym czasie przyniosą wymierne korzyści. Istotnym czynnikiem przeprowadzenia inwestycji były względy ekonomiczne, ponieważ zmniejszą się koszty utrzymania budynku. Nie bez znaczenia jest też ochrona środowiska naturalnego, gdyż do atmosfery dostanie się znacznie mniej zanieczyszczeń.
Kwota dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 218.000,00 zł (tj. 60% wartości kosztu całkowitego zadania). Pozostałe środki pochodzą z budżetu Powiatu Wieluńskiego .
Dziękujemy przedstawicielom Powiatu Wieluńskiego Panu Staroście Markowi Kielerowi i Wicestaroście Krzysztofowi Dziubie za sfinansowanie wkładu własnego dla tej inwestycji.