XIX Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Melodie z dawnych lat”

Od lat Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych cieszy się  ogromnym zainteresowaniem uczestników, jego organizatorem jest Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy „Razem” w Skrzynnie. Patronat honorowy nad Przeglądem objął Starosta Wieluński – Marek Kieler. Impreza odbyła się 12 września 2019 r. i zrealizowana została we współpracy z partnerami – Domem Pomocy Społecznej w Skrzynnie i Starostwem Powiatowym w Wieluniu. Przegląd współfinansowany był ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Wieluńskiego. W tym roku w projekcie wzięło udział 220 osób, mieszkańców powiatu wieluńskiego, z czego 70% stanowiły osoby niepełnosprawne. Hasło imprezy brzmiało „Melodie z dawnych lat”, a tematem przewodnim był przegląd stylów muzycznych z lat 1920 – 1960. Piosenki oraz stroje z dawnych lat zaprezentowali artyści z domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, warsztatu terapii zajęciowej, szkół specjalnych oraz przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Celem wydarzenia było zachęcenie osób niepełnosprawnych do działania oraz prezentowania swoich talentów artystycznych. Impreza ta przyczyniła się do rozbudzenia świadomości oraz wzrostu wrażliwości społeczeństwa na problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych. Zapraszamy do fotogalerii 🙂 🙂 🙂