DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE W WALEWICACH

25 sierpnia uczestniczyliśmy w Dożynkach Wojewódzkich, które odbyły się w Walewicach. Święto plonów jest okazją do zaprezentowania owoców pracy i trudu polskich rolników, sadowników i ogrodników oraz dorobku kulturalnego lokalnego środowiska. Na uroczystość zawieźliśmy piękny wieniec. Wzięliśmy też udział w konkursie na przyśpiewkę ludową, co zwieńczone zostało naszym sukcesem, gdyż zajęliśmy III miejsce. Pięknie komponuje się tu fragment wiersza znanej poetki:

„Przynieśli nam wieniec
Z kłosów naszej ziemi,
Ślicznie przewijany
Wstęgami krasnemi!

Grajże, grajku, a wesoło,
Bo dziś wszyscy staniem wkoło.
Plon przynieśli, plon!”