Kolorowo na ludowo!

Dziś  swoje święto obchodzą  Mieszkańcy urodzeni w maju i czerwcu. Przy tej okazji pani Dyrektor wręczyła nagrody za aktywne uczestnictwo w życiu Domu.  Tematem przewodnim spotkania był folklor ziemi wieluńskiej. Podczas wydarzenia wspominaliśmy pana Marka Derę – muzyka, kompozytora, folklorystę, opiekuna, współtwórcę licznych sukcesów zespołów śpiewaczych działających na naszym terenie. Pan Marek był instruktorem muzykoterapii, również w naszym Domu. Regionalne tradycje ludowe są odzwierciedleniem naszej lokalnej historii i obyczajowości, dlatego postanowiliśmy je przypomnieć i odtworzyć. Było kolorowo, urokliwie i spontanicznie. Wirując w tańcu, świat powinien wydać się rozmazany i nieczytelny, ale właśnie wtedy nabrał szczególnie intensywnych, folkowych barw i dźwięków.