Nabożeństwo Czerwcowe

Czerwiec jest miesiącem, w którym szczególnie czcimy Najświętsze Serce Jezusa. Pomysł nabożeństw wyszedł od wychowanki jednego z klasztorów we Francji. Do pomysłu tego przychylnie odniosła się przełożona klasztoru, biskup paryski, a następnie papież. Ci z nas, którzy odczuwają taką potrzebę, zbierają się codziennie o godzinie dziesiątej w Kaplicy naszego Domu, by odśpiewać modlitwy, podczas których możemy zawierzyć Bogu codzienne chwile, nasze smutki i radości.