CZŁOWIEK ROKU 2018

 

Mamy zaszczyt poinformować, że Pani Emilia Łaniewska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie otrzymała nominację Kapituły Redakcji „Dziennika Łódzkiego” i „Expressu Ilustrowanego” do tytułu Człowiek Roku 2018 w kategorii: Działalność społeczna i charytatywna za sprawne zarządzanie placówką, zapewniającą podopiecznym, czyli właśnie nam mieszkańcom Domu, różnorodne formy aktywności. Doceniono także sukces projektu „Taniec łączy pokolenia”, który uzyskał finansowanie z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego. Ponadto dzięki pani Emilii utworzone zostało Przedsiębiorstwo Społeczne Stowarzyszenia dla Osób Potrzebujących Pomocy „Razem”.

Pani Emilia Łaniewska pracuje w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie od VI 2008 r., natomiast  od III 2015 r. piastuje stanowisko Dyrektora.

W swojej strategii zarządzania jednostką założyła główny cel jakim jest ustawiczne usamodzielnianie mieszkańców oraz propagowanie idei osoby niepełnosprawnej jako pełnowartościowego członka społeczeństwa, mającego swoje marzenia, pasje, pragnącego się rozwijać w różnych dziedzinach życia społecznego i kulturalnego. Ideę tę z wielkim zaangażowaniem wciela w życie każdego dnia.

Pani Dyrektor ustawicznie zwiększa udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, integruje osoby niepełnosprawne z osobami pełnosprawnymi, zmienia wizerunek osoby niepełnosprawnej postrzeganej jako nieporadnej i niewiele wartej, której „życie dało w kość” lub którą „los pokarał”. Udowadnia, że  osoby niepełnosprawne nie muszą być zepchnięte na margines społeczny. Przedstawia je jako osoby aktywne, twórcze, uzdolnione, pełne energii, planów na przyszłość, niezrealizowanych marzeń itp. Małe kroki i małe sukcesy zmienia w wielkie rzeczy i wielkie postępy. Ciągle stawia sobie i innym nowe wyzwania. Jest przede wszystkim wspaniałym liderem, który inspiruje innych do działania, przy którym tak pracownicy, jak i mieszkańcy „rozwijają skrzydła”.
Nominowana to wyjątkowo skromna osoba, która wiele wymaga od innych i jeszcze więcej od siebie.

Ponadto jako członek Stowarzyszenia dla Osób Potrzebujących Pomocy „Razem” była inicjatorką przekształcenia go w podmiot ekonomii społecznej zatrudniający osoby niepełnosprawne – mieszkańców domu  pomocy. Mając świadomość tego, że praca ma działanie uzdrawiające, podnosi poczucie własnej wartości, motywuje do jeszcze większego działania i wpływa mobilizująco – dopięła swego i przedsiębiorstwo społeczne ruszyło pełną parą. Zatrudnieni mieszkańcy z radością wstają codziennie rano, by iść do pracy, świadczą usługi sprzątające, wykonują rękodzieło, szyją kocyki, pościel, maskotki itp. Są bardzo zaangażowani, pełni werwy, energii i radości.

Dzięki niej Stowarzyszenie rozwinęło swoją działalność pozyskując dodatkowe środki  z dostępnych źródeł na różnego rodzaju projekty z myślą o osobach niepełnosprawnych. W 2014 r. zrealizowany został projekt „Góry bez barier”. Osoby niepełnosprawne uczestniczące w nim wyjechały na 3-dniową wycieczkę do Zakopanego, w trakcie której zmierzyli się ze swoimi słabościami i ograniczeniami, a docierając o własnych siłach nad Morskie Oko, uwierzyli, że nawet  góry nie stanowią dla nich bariery. W 2018 r. w trakcie realizacji projektu „Galopem po zdrowie” osoby niepełnosprawne uczestniczyły w sesjach hipoterapii w sieradzkiej stajni „Mila”. Co roku Stowarzyszenie otrzymuje również dofinansowanie na realizację Przeglądu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych, w trakcie którego osoby niepełnosprawne mogą zaprezentować szerszemu gronu swoje zdolności artystyczne, nawiązać znajomości, przyjaźnie z innymi osobami niepełnosprawnymi, jak i pełnosprawnymi. Impreza ta odgrywa istotna rolę integracyjną.  W roku 2018 odbyła się już po raz osiemnasty!

Pani Łaniewska była również pomysłodawczynią projektu do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego pod nazwą „Taniec łączy pokolenia”, który uzyskał dużą liczbę głosów i zostanie zrealizowany. Będzie to cykl warsztatów tanecznych dla ok. 200 mieszkańców obszarów wiejskich, w tym osób niepełnosprawnych w różnych grupach na terenie powiatów: wieluńskiego, wieruszowskiego i sieradzkiego. Celem projektu jest zwiększenie dostępu społeczności wiejskiej do wydarzeń kulturalnych oraz wykształcenia umiejętności aktywnego spędzania czasu poprzez taniec. Realizacja tego zadania umożliwi integrację międzypokoleniową, poprawi sprawność ruchową oraz na pewno przyczyni się do odkrycia wśród wielu uczestników nowej pasji- tańca.

Podziwiamy panią Dyrektor za Jej niespożyte pokłady energii, inwencję twórczą oraz ogrom pomysłów. Najważniejsze jest jednak to, że zawsze ma dla nas czas i nigdy nie odmówi nam pomocy w najmniejszej nawet potrzebie. Działalność  pani Emilii to misja, dzięki której na naszych twarzach pojawia się uśmiech.

W okresie od dnia 11.01.2019 r. do dnia 07.02.2019 r.  można oddać głos na nominowaną panią Emilię Łaniewską poprzez wysłanie sms na numer 72355 o treści UDS.190 (koszt sms wynosi 2,46 zł z VAT).

Więcej informacji uzyskać można klikając w poniższe linki:
www.dzienniklodzki.pl/osobowosc 

Głosowanie:
https://dzienniklodzki.pl/p/kandydat/emilia-laniewska%2C422575/#sms-plebiscyty

Aktualne wyniki w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA:
https://dzienniklodzki.pl/p/kandydaci/czlowiek-roku-2018%2C1002871/

Aktualne wyniki w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA (powiat wieluński):
https://dzienniklodzki.pl/p/kandydaci/czlowiek-roku-2018%2C1002871/?groupId=25221

Gorąco zachęcamy do głosowania,

a pani Dyrektor Emilii Łaniewskiej serdecznie gratulujemy i życzymy wielu głosów 🙂