Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa jest formą aktywizacji mieszkańców, której głównym celem jest podnoszenie ich sprawności za pomocą konkretnych zajęć, czynności i pracy. Zajęcia terapeutyczne mają podtrzymać aktywność mieszkańców, odwracać ich uwagę od niepokojących myśli i wyobraźni, przywracać utraconą sprawność, dodawać wiary we własne możliwości, podnosić samoocenę a przede wszystkim zwiększać ich samodzielność .
W DPS w Skrzynnie oferujemy szereg różnorodnych form terapeutycznych, aby każdy mógł wybrać sobie taki rodzaj zajęć, który najbardziej będzie mu odpowiadał, sprawiał przyjemność, a jednocześnie sprzyjał osiąganiu jak najlepszych efektów terapeutycznych. Nad realizacją tych zajęć czuwają wykwalifikowani pracownicy – terapeuci zajęciowi, instruktorzy terapii zajęciowej oraz opiekunowie.

W naszym domu funkcjonują następujące grupy terapeutyczne.

Terapia świetlicowa:
– gry planszowe, karty, układanie puzzli;
– oglądanie telewizji, wyświetlanych filmów;
– przeglądanie kolorowych czasopism, czytanie książek.

no images were found

Terapia dydaktyczna:
zajęcia logopedyczne;
– gry dydaktyczne
– doskonalenie umiejętności czytania i pisania, np.listów, kartek pocztowych;
– trening pamięci;
– nauka samodzielnego fotografowania (selekcjonowanie, opisywanie wywołanych zdjęć oraz prowadzenie albumów fotograficznych);
– rozwiązywanie zagadek, układanek logicznych i krzyżówek.

Terapia manualno – plastyczna:
– malowanie (plakatowe, olejne)
– rysowanie (kredką, ołówkiem, węglem);
– papieroplastykę (orgiami, praca z bibułą, krępą, wycinanki, wydzieranki);
– wykonywanie ozdób i kartek wielkanocnych, m.in. metodą decoupage;
– zajęcia z wykorzystaniem plasteliny i masy solnej;
– dekorowanie sal i gazetek ściennych;
– tworzenie witraży.

no images were found

Terapia teatralno – recytatorska:
– przygotowywanie przedstawień teatralnych;
– inspirowanie mieszkańców do podejmowania prób własnej twórczości literackiej;
– udział w konkursach literackich, recytatorskich i teatralnych;
– czytanie i omawianie wybranych fragmentów książek i wierszy;
– wyjścia do kina, teatru, biblioteki;
– prezentację dorobku twórczego w ramach imprez wewnątrz Domu oraz w środowisku lokalnym;
– udział w festiwalach dla osób niepełnosprawnych;
– integracja w środowisku lokalnym poprzez wspólną organizację przedstawień teatralnych z dziećmi ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

no images were found

  Muzykoterapia: 
– wspólne słuchanie muzyki, dyskusje na temat danej muzyki;
– udział w koncertach, wyjazdach do opery;
– muzykowanie grupowe;
– zabawy muzyczno – ruchowe z wykorzystaniem instrumentów muzycznych;
– nauka rytmiki;
– słuchanie muzyki relaksacyjnej;
– grę na instrumentach perkusyjnych;
– zajęcia taneczne;
nauka gry na gitarze.

no images were found

Ergoterapia:
 nauka samodzielności poprzez uczenie nawyków dbania o higienę osobistą i ogólny wygląd;
– pogadanki dotyczące segregacja śmieci, pogłębianie świadomości ekologicznej;
– dbanie o rośliny wewnątrz Domu ( przesadzanie, podlewanie itp.);
– prace porządkowe wewnątrz budynków ( sprzątanie pokoi, dbanie o porządek w szafkach, ścielenie łóżek, itp.);
– prace w ogródku warzywnym;
– prace porządkowe wokół budynków (zamiatanie chodników, plewienie rabatek, grabienie liści, itp.);
– dbanie o groby mieszkańców.

no images were found

Terapia kulinarna:
– przygotowywanie prostych potraw (ciasta, desery, sałatki, kanapki, potrawy z mięs, warzyw, makaronów itp.);
– nauka podstawowych zasad dotyczących nakrywania do stołu;
– estetykę podawania potraw;
– poznawanie zasad prawidłowego żywienia;
– poznawanie diet, prowadzenie pogadanek o zdrowym żywieniu;
– przygotowywanie potraw na imprezy okolicznościowe dla mieszkańców;
– wspólne pisanie książki kulinarnej;
– przygotowanie ognisk i grilli;
– wyjazdy do zakładów produkcji i przetwórstwa żywności.

no images were found

Terapia sportowa :
– codzienna, poranna gimnastyka;
– organizacja spacerów i wycieczek po najbliższej okolicy;
– zabawy usprawniające na świeżym powietrzu;
– ćwiczenia na siłowni napowietrznej;
– wycieczki rowerowe;
– nordic walking;
– organizacja turniejów sportowych;
– rozgrywanie meczy w piłkarzyki oraz tenisa stołowego;
– udział w zawodach sportowych organizowanych przez inne placówki.

Terapia komputerowa:
– sprawne posługiwanie się podstawowymi programami środowiska windows;
– nauka obsługi sprzętów komputerowych;
– pozyskiwanie wiedzy poprzez korzystanie z Internetu;
– rozmowy przez Skype`a;
– gry komputerowe.

no images were found

Biblioterapia:
– czytanie codziennej prasy;
– wypożyczanie książek;
– pogadanki;
– dyskusje;
– spotkania z książką w plenerze.

no images were found

Terapia uzależnień:
– spotkania grupy AA;
– pogadanki na temat choroby alkoholowej;
– rozmowy indywidualne na temat szkodliwości spożywania alkoholu;
– indywidualne wsparcie psychologiczne.

W ramach terapii zajęciowej nasi mieszkańcy wyjeżdżają często na różne imprezy okolicznościowe organizowane przez inne zaprzyjaźnione DPS-y, ŚDS-y, jak i aktywnie biorą również udział w przedsięwzięciach przygotowywanych przez nasz Dom.