Dzień Otwartych Koszar Garnizonu Sieradz

19 października 2017 r. braliśmy udział w Dniach Otwartych Koszar w Sieradzu, zorganizowanych z okazji 82 rocznicy utworzenia Garnizonu Sieradz i święta 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Oglądaliśmy prezentację współczesnego wizerunku wojska, pokazy umundurowania i uzbrojenia oraz pokazy walki. Ponadto podziwialiśmy wojskowe ratownictwo medyczne oraz pracę żołnierzy w systemie łączności, treningi strzeleckie i saperskie. Podczas uroczystego apelu wręczono medale, odznaki, listy gratulacyjne i pochwalne. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem umiejętności, dyscypliny i odwagi żołnierzy służących w sieradzkiej brygadzie. Na zakończenie wysłuchaliśmy koncertu Orkiestry Wojskowej z Bydgoszczy.